??? ?? ????

??????? ???? (???? ??) ?? ????? ?? in?a edilmi? ve rasyonalisttir. Devanagari tasar?mí özellikle ve bu türe bir aürlýk yelpazesine sahip ilk Devanagari yazí karakteri. Poppins font Týpký ??? ??, ????? saf geometriye, özellikle de dairelere dayanîyor. (3 ? 4) ?? ?? ?? ? ?? ?? ???: ? ???? ?? ?? ? ???? ?????(?: 25px ? ??). ?? ??? ?? ??? ???? ???? ? ????. ? ???? ?? ?? ?? ????.; ??? ???? ?? ??? ??? ?????. Formats??? ?? ????? ??????? ??? ?? ????(??, ?????, ??)?? ????? ?? ?? ???? `?? ???`? ??????. Microsoft Office ??? ?? ????? ???? ?? ???? ???? `??`??? ?? ?? ? ??? ???? ??????(?? ??? ? ??, ??? ? ??/??? ??? ?? ??? ?? ?? ??): EPS(?? PDF): ?? ???, ??? ?? ????. TIFF(?? JPEG): ?? ?? ?????? ??(???)? ?? 300dpi? ?????. TIFF(?? JPEG): ???(??? ??) ? ??? ?? 1000dpi? ?????. TIFF(?? JPEG): ????? ??/???(?? ?? ??????)? ???? ?? 500dpi? ?????. ?? ????: • ?? ??? ??? ? ??? ?? (?? ??, GIF, BMP, PICT, WPG); ????? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ????.

• ???? ?? ?? ??? ?????. • ???? ?? ?????? ? ???? ?????. Poppins font sans serif yazí biçimleri, bu aktörler dünya sahnesine çíktíí zamandan beri popüler bir tasarín arací olmu?tur. Poppins, bu uzun geleneé yeni gelenlerden biridir. Devanagari ve ?? ? yazím sistemleri için destekle, ?? uluslararasý bir bakí? açísí getiriyor. ?? / ??? ??? ??? ?????. ??? ???? ???? ??? ? ? ????. ??? ?? ??? ????? ?? ?? ??, düzgün tipografrafik bir rengin korunmasý için gerekli olduunda strok eklemlerine optik düzeltmeler uygulanr. Poppins yuvarlak ?? ????? ?? ???? yükseklii ve ??? ??? yükseklii e?ittir; ??? ??? ??? ????? ??????? ?? ???? ve ??? x yükseklií oldukça yüksek olarak ayarlanr. ?? ?? ????? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ??? ?? ?? ??? ? ?? ?? ???? ????. ???? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ?????. ??? ??? ?? ????? ???? ??? ??? ??? ? ??? ?? ???? ????? ?? ??, ? ??? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ??? ?????.

? ??? ?? ???? ??? ? ?? ?? ? ???? ??? ?? ?? ? ?? ??? ?????. ?? ?? ?????? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ???. ?? ?? ?? ??????? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ?????. Mendeley ????? ???? ?? ??? ????? ??? ? ? ?? ???? ?? ??? ? ????.: http://open.mendeley.com/use-citation-style/optik-international-journal-for-light-and-electron-optics ??? ?? ?? ??, ?? ??????? ?? ?? LibreOffice? ? ? Mendeley ????? ?? ? ?? ???? ??? ? ?? ????. ??? (c) 2014, ?? ?? ?? (info@indiantypefoundry.com). ? ?? ?????? SIL ?? ?? ????? ?? ????, ?? 1.1.? ????? ??? ??, ?? ?? FAQ? ?? ??? ? ????:http://scripts.sil.org/OFL———————————————————–SIL ?? ?? ???? ?? 1.1 – 26 2? 2007———————————————————–PREAMBLE ?? ?? ???? (OFL)? ??? ?? ? ?? ????? ??? ???? ????, ?? ? ?? ????? ??? ???? ??, ?? ? ?? ????? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ? ??? ?? ? ?? ??? ??? ?????. OFL? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ?? ? ???? ??, ??, ?? ? ???? ? ????.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.